APEL DE SELECȚIE

Procedura de selecţie a grupului țintă în cadrul Acreditării în Domeniul Educației Școlare Indicativ 2021-1-RO01-KA120-SCH-000047079  Anul al II-lea Indicativ 2023-1-RO01-KA121-SCH-000122614 “Learning Stems for a Future With STEM” APEL SELECȚIE – ELEVI Liceul Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu”,